Bra tips för att klara värmen vid strömavbrott

Det finns några generella tips om hur man klarar värmen vid längre strömavbrott. De här gäller oavsett om du bor i lägenhet eller i villa.

Träng ihop er i ett rum – använd bara ett rum som ni vistas i, stäng av de andra rummen. På så sätt hålls värmen kvar bättre.

Täck för fönsterna och dörrar med filtar på nätterna – använd täcken eller filtar för att täcka för fönsterna i lägenheten eller huset. Det blir en extra isolering.

Bygg en koja eller tält i lägenheten – använd ett bord, lägg filtar och täcken så att du får en koja. Desto mindre utrymme, ju varmare kan du hålla det.

Lägg mattor i kojan – mattor bildar en bra isolering mot golvkylan

Sov i sovsäck – samma princip som kojan. Det är viktigt att begränsa kontakten med yttemperaturen. En sovsäck är bättre än täcke.

Klä dig i lager-på-lager – syntet eller ylle närmast kroppen, inte bomull.

Ligg tätt – Våra kroppar alstrar värme och ju närmare vi ligger desto lättare är det att hålla värmen.

Hur snabbt sjunker temperaturen inomhus?

Det går relativt snabbt för temperaturen att sjunka inomhus. Ju kallare ute desto snabbare sjunker temperaturen. Självklart hålls värmen lättare i ett flerfamiljshus vilket beror på att stommen är kraftigare och lagrar mer värme än i en villa. Har du din lägenhet i mitten av huset har du extra isolering genom dina grannars lägenheter. Var huset är beläget spelar också in. Är det utsatt för väder och vind sjunker värmen snabbare.

Lägenhet

Hur snabbt tempen sjunker i ett flerfamiljshus visar följande tabell. Som du ser går det väldigt snabbt. Tabellen visar hur lång tid det tar för temperaturen att minska från +20 grader till + 5 grader vid olika utomhustemperaturer.

Bor du t ex i ett flerfamiljshus från 1950-talet och det är -10 grader ute så tar det mindre än 5 dygn för temperaturen att minska från 20+ till endast 5 +.

Så snabbt sjunker värmen i ett flerfamiljshus Källa: Energimyndigheten

Kaminer som är godkända för inomhusbruk

Det finns portabla kaminer som är godkända för inomhusbruk. Det vanligaste är att de drivs med gasol eller fotogen, det finns även kaminer som drivs med sprit. De här kaminerna har begränsad räckvidd och effekt och räcker i princip för ett rum.

Det som är bra med flera av dessa kaminer (beroende på utförande och design) är att de också kan fungera som en inredningsdetalj med hög mysfaktor. Bra att kunna slå två flugor i en smäll!  Men det finns naturligtvis enkla portabla kaminer för inomhusbruk som inte har någon designfaktor och som då blir billigare.

Vissa av kaminer som drivs med sprit kan man även använda till att laga mat på. Här finns en uppsjö av olika utföranden och fabrikat.

Det som är viktigt är att man tänker på säkerheten. En billig livräddare eller snarare ett måste, är att installera en gasvarnare eftersom de här kaminerna förbrukar syre. Kaminerna ska självklart stängas av nattetid när du sover. Det är också nödvändigt att utbilda hela familjen, inklusive barnen, i vad som gäller säkerhetsmässigt. Alla bör ha stenkoll på säkerheten!

Kamin för innomhusbruk
Kamin godkänd för inomhusbruk

Hur länge räcker bränslet i värmekaminen?

Som du ser i tabellen så kan du inte räkna att bränslet du har hemma kommer att räcka en längre tid. Speciellt gäller det gasolvärmare. Eftersom du bara får ha 2 stycken 5-liters flaskor med gasol i din bostad räcker gasolen mellan 12-36 timmar beroende på kaminens effekt (Watt-antal).

Har du en sprit- eller fotogenkamin kan du maximalt ha bränsle hemma för ca 9 dagar. Under förutsättning att det förvaras i ett fristående garage!

Hur länge räcker bränslet?
Källa: Energimyndigheten

Hur mycket bränsle får jag lagra hemma?

Akilleshälen när det gäller kaminer är att du inte får lagra så mycket bränsle som du kanske skulle vilja ha för att kunna klara ett längre strömavbrott. Du får inte lagra någon typ av bränsle på vinden, källare, garage eller i något förråd inne i din bostad. I garage får du inte heller förvara någon gasol, även om garaget är fristående. Anledningen är självklart brand- och explosionsrisken.

Tillåten förvaring av olika bränslen
Källa: Energimyndigheten

Inne din bostad får du max ha 2 stycken 5-litersflaskor med gasol och max 100 liter brandfarligt vätska (sprit, fotogen) förpackade i maximalt 10 liters-dunkar.

Villa

Portabla värmekaminer som kan fungera i lägenheter räcker definitivt inte till om du bor i villa. De kan inte skydda ditt hus från frostskador. Om du bor i villa har du i regel lättare att gardera dig mot längre strömavbrott än om du bor i flerfamiljshus. Däremot sjunker temperaturen inne i bostaden snabbare i fristående hus än i flerfamiljshus.

Tabellen nedan visar hur snabbt temperaturen sjunker från + 20 grader till + 5 grader i en villa beroende på utomhustemperaturen. Bor du i en 70-talsvilla och det är -10 grader ute, är din innetemperatur nere på +5 grader efter 24 timmar. Om huset hålls utkylt så fryser ledningarna förr eller senare.

Så snabbt sjunker värmen i en villa
Källa: Energimyndigheten

Vilka kan skadorna bli på din villa vid längre strömavbrott?

Ett lite längre strömavbrott kan orsaka stora skador på din villa. Bor du i norra delen av Sverige där det inte är ovanligt med långa perioder av sträng kyla med -20 grader och kallare så är skaderisken oerhört stor om du inte har säkrat upp ditt hus för strömavbrott.

Det som kan hända är att vattenledningarna och elementen fryser sönder. Det blir snabbt stora skador i huset om ett rör spricker, vilket det gör om ledningarna fryser. Vatten utvidgas som bekant vid kyla.

Att låta vattenkranarna stå på litegrann vid strömavbrott så att det rinner vatten hela tiden är ett sätt att begränsa risken att det fryser.

Jag har själv erfarenhet av spruckna rör i min sommarstuga. Någon (inte jag 😊) stängde av värmen av misstag under kallaste vintern med påföljd att rören sprack med vattenskada som följd.

Vad har du för värmesystem?

Vattenburna system vanligast i villor och det krävs el för att driva själva pannan eller värmepumpen och också för att cirkulationen ska fungera. Utan cirkulation av det varma vattnet ut i husets olika rum så blir det snabbt kallt.

Är det riktigt kallt och strömavbrottet varar länge så är det viktigt att tömma alla vattenburna system, alltså både de vanliga vattenrören (vattnet i kranarna) och värmesystemet.

Svårigheten är att veta om och när man ska vidta sådana åtgärder som att tömma systemen. Det finns inga klara råd för det. Som vid mycket annat beror det ju på omständigheterna. Bästa är att kolla med en fackman.

Kolla med ditt försäkringsbolag om vad som gäller vid strömavbrott och vilka åtgärder du som husägare är skyldig att göra för att du ska få ut ersättning från försäkringen.

Hur tömmer jag vattenledningarna?

Du tömmer de vanliga vattenledningarna genom att du stänger av huvudkranen till vattnet in i huset. Sen sätter du på kranarna så att allt vatten rinner ut. När det inte kommer mer vatten stänger du av kranarna, men inte riktigt helt. Låt kranarna stå öppet minimalt för säkerhets skull.

Du bör också hälla spolarvätska i golvbrunnarna eftersom det alltid finns vatten där. Det är förbjudet att hälla Glykol där, även om man kan frestas att göra det. Alltså inte tillrådligt med Glykol eftersom det är extremt giftigt och får inte släppas ut i avloppet.

Hur tömmer jag mitt vattenburna värmesystem?

Om det är rejält kallt och strömavbrottet varar länge måste du tömma systemet så att inte rören spricker och det blir vattenskada. Många hus har idag vattenburen golvvärme och spricker rören kan hela huset bli helt förstört.

Vanliga element

Har du vanliga element så är det lättare. Det finns en skruv på elementet som du skruvar upp med en skiftnyckel och sen tappar du ut vattnet i en hink eller dylikt. Det kan ju fortfarande finnas vatten kvar i rören men inte så mycket. Bara genom att tömma ut vattnet i elementen har du rejält minskat risken för att rören ska spricka.

Vattenburen golvvärme

Här är det svårare att tömma eftersom det inte finns någon höjdskillnad – utan rören ligger i samma nivå utan något naturligt fall. I sommarhus och fristående garage är det relativt vanligt att man har någon form av frostskydd i vatten som är i golvvärmen. I vanliga småhus är det däremot inte vanligt.

Att tömma ett vattenburet golvvärmesystem är ofta krångligt och måste ofta göras av en fackman. Till själva tömningen behövs också el, så det är inget du kan räkna med att göra själv sådär utan vidare.

Räkna också med att alla rörmokare kommer att ha fullt upp vid ett långvarigt strömavbrott. Har du golvvärme i ditt hus så bör du absolut ha en plan för vad du ska göra om det blir strömavbrott.

Extra värmesystem – Back-up-värme för villan

Det räcker inte med en braskamin eller öppen spis för att skydda huset mot frostskador. Med en braskamin eller öppen spis kan värma ett rum och du kan laga lite mat, inte mer. För att vara på den säkra sidan måste du installera någon form av egen reservkraft.

Elverk

Det finns reservelverk som du som villaägare kan installera i ditt hus. Det är en bra försäkring speciellt om du bor i norra delen av Sverige eller avsides till på landsbygden.

Här måste du kontakta en fackman för att få mer råd om olika alternativ. Det måste också till en fackman för att installera ett sånt system. Det är absolut inget som du ska göra själv.

Sveriges värsta naturkatastrof – stormen Gudrun

2005 inträffade stormen Gudrun som enligt många klassas som Sveriges värsta naturkatastrof. I de orkanliknande stormvindarna föll träd över vägar, elledningar, järnvägar, byggnader etc. Elnätet slogs ut och telekommunikationen bröts. Det hände flera dödsfall och den orsakade en enorm materiell skada.

Drygt 700 000 elkunder blev utan ström, 700 000 elkunder motsvarar uppemot 2-3 miljoner människor. Alla drabbade naturligtvis inte lika allvarligt som de på landsbygden. Även på små orter hade man stora problem.

Vissa områden var utan el i 6 veckor – främst då på landsbygden. Det hade kunnat gå ännu värre om väderleken varit en annan. Det var nämligen ovanligt varmt för årstiden. Hade det varit normal väder hade det kunnat bli mycket värre.

Det har också visat sig att orkanvindar inte alls är ovanligt i Sverige. Det förekommer oftare än man kan tro.

Elnäten

Elnäten är det som distribuerar ut elen till oss kunder. När det blir avbrott på elnätet, ja det är då strömavbrott händer. Under stormar och oväder händer det ofta att det blir brott på ledningarna. Det är träd som faller ned eller tung snö som orsaker brott på ledningarna.

Behöver du oroa dig?

Ju längre norrut du bor, desto större risk att skadorna på huset blir större. På landsbygden är det också större risk för längre elavbrott bl. a beroende oländig terräng som gör det svårare för reparatörerna.

Om du behöver oro dig eller inte beror också på vilket värmesystem du har. 2018 hade 258 000 villor eller 13 % i Sverige har enbart direktverkande el (källa: Sveriges Officiella Statistik) och har alltså ingen annan värmekälla.

Det är både bra och dåligt med att bara ha direktverkande el. Å ena sidan behöver du inte bekymra dig för element eller golvvärme som kan orsaka hemska skador på ditt hus. Å andra sidan har du inte möjlighet att koppla in någon reservvärme annat än en portabel kamin som är avsedd för inomhusbruk. Bedömningen om vad som är bäst är upp till var och ens speciella förutsättningar.

Hälften av alla bostäder och lokaler värms idag upp med fjärrvärme. Av alla flerfamiljshus så är det 90 % som värms upp av fjärrvärme.

Med tanke på att det finns stora brister i både kunskap och beredskap för elavbrott i många kommuner finns det all anledning att kolla upp hur det ser ut i din kommun.

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är en anläggning – panna som finns placerad lokalt i kommunen och som distribuerar ut värme till bostäder och fastigheter i kommunen via ledningar i marken. Fjärrvärmen använder olika typer av bränsle; det kan vara biobränslen som pellets, flis etc. Det är vanligast att fjärrvärmeverken eldar med biobränslen. Men en del fjärrvärmeverk använder överskottsvärme från närliggande industrier.

Ungefär 93 % av landets kommuner har fjärrvärme och 86 % av alla centralorter har fjärrvärme. Fjärrvärmen som uppvärmningskälla är alltså helt dominerande.

En del fjärrvärmeverk producerar el också, s k kraftvärmeverk.

För dig som kund är det bekvämt med fjärrvärme. Du behöver inte oroa dig för någon egen panna som krånglar. Å andra sidan är du helt i händerna på fjärrvärmeleverantören. När du kopplar in fjärrvärme får du skriva på att du tar din egen panna ur bruk. Du får alltså inte ha någon egen värmekälla/panna i ditt hus om du har fjärrvärme. Med andra ord så avsäger du dig din flexibilitet, frihet och back-up när du ansluter dig till fjärrvärme.

Hur länge har din fjärrvärmeleverantör reservkraft?

En otroligt central och viktigt fråga! Reservkraften som fjärrvärmeverken har, eller egentligen INTE har, är den stora riskfaktorn. En anledning är att vi importerar ca 40 % av biobränslet och vid en kris som innebär att importen stoppas eller minskas så kommer det snabbt att bli kris i värmeförsörjningen.

En annan anledning är att just reservkraft är en stor riskfaktor för Sveriges el- och vattenförsörjning. Många fjärrvärme- och vattenverk har inte tillräckligt med reservkraft.  Men i de fall man har reservkraft så räcker de i många fall enbart ett par dygn. 

Det finns också en stor brist på beredskap hos kommunerna. Energimyndigheten påtalar också dessa brister när det gäller värmeförsörjningen i en rapport:

Endast ett fåtal kommuner har analyserat utkylningsegenskaperna i byggnadsbeståndet. Ett fåtal kommuner har också kartlagt hur många människor som kan behöva evakueras vid störningar i fjärrvärmeförsörjningen.” Källa: Energimyndigheten

Energimyndigheten har gjort en del filmer om elavbrott. Här finns en film där kommunens representant pratar om ”långt elavbrott på 10 timmar”. 10 timmars elavbrott tycker jag inte är speciellt lång tid. Vid stormen Gudrun hade vissa områden strömavbrott i 6 veckor.

Med tanke på bristen på beredskap hos kommunerna samt det faktum att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB också pekat ut bristen på reservkraft som ett hot, anser jag det vara otroligt viktigt att du ser över din situation och beredskap i händelse av kris.

Sammanfattningsvis kan jag väl säga att värme och el är verkligen ett område som visar på hur viktigt det är att du som person själv har en beredskap. Kom ihåg att vi förväntas klara oss själva utan hjälp från myndigheterna minst 7 dagar.

Relaterade inlägg

Inget vatten i kranen?

Laga mat utan el

#klarakriser