Inget vatten i kranen?

Självklart kan det komma lägen när du inte har vatten i kranarna. Förutom att det kan röra sig om läckage i kommunens vattenledningar, som för övrigt händer av och till, finns det andra orsaker. Strömavbrott eller angrepp av fientlig karaktär, till exempel sabotage av vattenproduktionen eller i distributionen av vattnet är sådant som kan hända.

Finns det vatten vid strömavbrott?

Det beror på, är det luddiga och otillfredsställande, men ändå korrekta, svaret. Vatten finns i ledningar, lagras i olika magasin och i vattentorn och i vanliga fall när allt fungerar så pumpas vattnet ut i magasinen och upp i tornen allteftersom vattnet går åt. Utan el så fungerar det inte efter ett tag. Hur länge det är, beror också på.

Hur länge kommer det vatten ur kranarna när det blir strömavbrott?  

Svaret är återigen att det beror alldeles på. Det som påverkar hur länge vattnet kommer ur kranarna när det blir strömavbrott beror i regel på hur länge strömavbrottet varar och var någonstans du bor.

Vattnet i vattentornen varar ungefär 2 – 12 timmar beroende på hur mycket vatten som används. Elkraft behövs till pumparna som pumpar upp ut vatten till magasin och till vattentornen. Det finns ofta reservkraft som tar över vid elavbrott, dock inte alltid. Men även där gäller att det är olika förutsättningar i olika kommuner och på olika ställen i respektive kommun.

Bor du långt ifrån vattentornet eller på en höjd så är det större risk att du snabbare blir utan vatten eftersom det krävs el till pumparna som pumpar ut vattnet i ledningarna. Det finns pumpstationer lite här och där och deras funktion är att se till att vattnet pumpas ut i ledningarna så att vattenflödet och trycket är jämnt.

Har du egen brunn? – Ja, då slutar vattnet komma i samma ögonblick som strömmen bryts eftersom det finns en pump som pumpar upp vattnet till ledningen som går in i ditt hus. Utan el fungerar självklart inte pumpen.

Dricksvatten

Hur påverkar längden på strömavbrottet?

Rent generellt kan du räkna med att vattnet fortsätter att komma ur kranarna alltifrån ett par timmar, upp till några dygn. Sen kan du inte vara helt säker på att det fungerar.

Behövs el för att driva vattenledningarna?

Det behövs el för att pumpa ut vatten i magasinen, vattentornen och till pumpstationerna som finns på olika ställen runt om i kommunen.

Har alla vattenverk reservkraft?

Jag skulle vilja svara ja på den frågan men det är tyvärr omöjligt att göra. Jag trodde att alla vattenverk hade reservkraft men så är det inte. Jag tar för givet att de större vattenverken har reservkraft.

Men hur länge räcker reservkraften?

Inte heller här finns det något allmängiltigt svar. En dag? Två dagar? En vecka? Det är omöjligt att säga eftersom alla vattenverk har sitt eget system.

Sen är det faktiskt så att alla vattenverk inte har reservkraft. Det främst de mindre vattenverken som saknar reservkraft. Jag blev väldigt förvånad när jag fick reda på detta. Jag trodde det var självklart att alla vattenverk hade back-up av reservkraft.

Branschorganisationen Svenskt Vatten publicerad en undersökning 2016 (Resultatrapport för VASS Vattenverk 2015, sid 22) som faktiskt visar att det kan finnas anledning till oro.

”Undersökningen visar att en stor andel av vattenverken (främst de mindre) saknar reservkraft och/eller endast har ett diesellager som räcker till reservkraft för mindre än 1 dygn (tabell 2).”

Reservkraft som räcker mindre än ett dygn (!) gör att jag verkligen anser att alla människor bör ha vatten i lager. Åtminstone så det räcker en vecka, vilket är den tiden vi måste kunna klara oss utan hjälp från myndigheterna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har också skrivit om den dåliga beredskapen av reservkraft ute i kommunerna.

 Har ditt vattenverk reservkraft?

För att få reda på hur det ser ut i din kommun rekommenderar jag dig att kontakta ditt vattenverk eller kommun för att få svar. Jag anser det vara bättre att veta än att leva i ovisshet eller okunskap. Ju mer du vet, desto lättare att förbereda dig vid en kris. Ju bättre förberedd du är, desto lättare kommer du att klara dig.

Var kommer dricksvattnet ifrån?

Vi har bra dricksvatten i Sverige, kvaliteten är mycket bra och vi har gott om råvatten som man producerar dricksvatten ifrån.

Vill du veta mer om hur dricksvatten? Var det kommer ifrån, hur det renas och sen kommer till kranarna? Läs då mer på hemsidan för branschorganisationen Svenskt Vatten som har gjort en utmärkt och lättillgänglig beskrivning om hur dricksvattnet produceras.

Behövs el för att rena vatten? 

Självklart behövs el för att få upp vattnet till vattenverket men el är inte alltid nödvändigt för den direkta reningsprocessen. Hur reningen går till beror på kvalitén på dricksvattnet. Reningen sker ju i olika steg och processer där transporten av vattnet mellan de olika stegen i regel är beroende av el. Så utan el blir vattenreningen svår, ofta omöjlig. Som jag skrev ovan så behövs el för att pumpa ut vattnet i ledningarna.

Hur länge klarar sig en människa utan vatten ?

En vuxen person klarar sig 3 dygn utan vatten. Man kan klara sig längre om man inte rör sig eller anstränger sig, men 3 dygn är en första gräns. Fortsätter man sen att vara utan vätska kan du få bestående men och skador på olika organ. Njurarna och andra organ börjar svikta och det börjar bli farligt. Vatten är viktigare än mat. Utan mat klarar man sig i alla fall 3 veckor. En del säger att man kan överleva i 2 månader utan mat. Jag antar att det där är helt och hållet individuellt. Men vatten är det viktigaste i alla situationer.

Vuxna behöver ca 1,5–2 liter vatten/dygn för sin egen konsumtion. På länken nedan finns en artikel från Karolinska Institutet som handlar om hur mycket vatten vi behöver.

Förutom vatten att dricka går det åt vatten till annat som till exempel matlagning och hygien. Energimyndigheten har beräknat att medelvärdet för användning av vatten per person och dag i småhus var 130 liter (varav 42 liter varmvatten). Mest vatten använder vi till hygien. Så mycket vatten som 130 liter per person och dag kan det ju inte bli aktuellt att använda vid ett krisläge.

Vattem

Hur kan du säkra att du har tillgång på vatten?

Det första du bör göra är att kolla upp om ditt vattenverk har reservkraft och i så fall hur länge reservkraften räcker. Det är steg 1, otroligt viktigt!

Vid strömavbrott tappa direkt upp vatten i olika kärl. Använd gärna en dunk med tappkran så blir det lättare att använda vattnet.

Att köpa PET-flaskor med vatten för kristillfällen är också bra. I regel är det bra hållbarhet på dessa flaskor men se till att vattnet omsätts med jämna mellanrum. Du kan också fylla PET-flaskor och lägga i frysen. Fyll inte flaskorna ända upp eftersom vattnet utvidgar när det fryser och flaskan kan spricka

Har du barn och familj är det ännu viktigare att du ser till att ha krisberedskap. Ta för vana att alltid ha vatten i flaskor i kylen. Du kan använda PET-flaskor, fylla med vanligt kranvatten och ha i kylen. Se bara till att du omsätter vattnet.

Lagra vatten?

Du kan också lagra vatten i dunkar. Det är viktigt att hålla vattnet mörkt och svalt. I princip så blir vatten inte gammalt utan har en lång hållbarhet. Det som kan försämra hållbarheten är om det förvaras i solljus eller om förvaringskärlen inte är ordentligt rengjorda. I smutsiga flaskor eller dunkar växer bakterier till.

Det här är bara det mest basala, men det är bättre än att inte göra någonting.  När nu myndigheterna varnar för reella hot och att de jobbar med att höja krismedvetenheten hos oss i befolkningen anser jag att det är tillräckliga tecken för att börja säkra sig själv och familj från de kriser som kan komma.

I slutet av 2017 meddelade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att vi medborgare måste räkna med att klara oss utan myndigheternas hjälp i 7 dygn. Förut var gränsen 3 dygn (72 timmar) men har nu ökat till en vecka.

Hur skulle du klara dig utan vatten i kranarna eller vatten i tankbilar som kommer ut i bostadsområdena? Börja rusta dig nu, ju förr desto bättre!

Relaterade inlägg

Behöver jag bunkra upp mat hemma?