Om

Klarakriser.se är en blogg där jag skriver om hur man kan klara kriser. Min absoluta övertygelse är att ”kunskap är makt”. Genom att förbereda sig, hålla sig uppdaterad och rusta sig, blir kriserna lättare att hantera.

Varför Klarakriser.se?

Jag har märkt att det ofta är de konkreta frågorna som det är svårast att snabbt hitta information om. Det finns många bra sajter om krishantering av olika slag, men det jag tagit fasta på är att man ofta får hålla på att kolla runt på flera olika webbplatser, och att man får ägna tid åt att söka och klicka sig fram i oändlighet innan man kommer till upplysningarna man söker efter. Därför skapade jag denna sida där jag skriver om krishantering utifrån olika perspektiv.

Coronapandemin kommer att påverka hela världen på många olika sätt; medicinskt, socialt och inte minst ekonomiskt. Hur kommer människors personliga ekonomi att påverkas? Hur påverkas olika branscher? Vad händer med jobben? Listan kan göras lång men en sak är säker och det är att alla påverkas.

Ett av mina stora intressen är samhällsfrågor och politik. När jag blev medveten om den monumentala kapitalförstöring som nedrustningen av totalförsvaret inneburit och de massiva konsekvenser för både individer och samhället i stort, tog mitt intresse ny höjd.

De allra flesta lever lyckligt omedvetna om den brist på beredskap som finns i Sverige. Jag har också märkt att majoriteten är okunniga om denna brist på krisberedskap som finns i samhället. Antagligen beror det på både ointresse och att man inte ser det som något relevant för en själv. Dessutom är myndighetsinformation för det mesta svårt att ta till sig om man inte har lärt sig språket; ”byråkratiska”. En ambition med denna sajt är att göra informationen mer lättillgänglig.

I januari 2016 flyttade jag från Norrbottens kustland till Skåne. Jag flyttade från ett hus vid havet, till en lägenhet i stan. Ganska snart blev jag medveten om de olika förutsättningarna som gäller om man bor i ett hus på landet kontra i en lägenhet i stan.

Ett exempel är strömavbrott. Strömavbrott händer ju av och till, ibland är det korta avbrott, ibland längre strömavbrott. Bor man i ett hus på landet är det lättare att klara ett strömavbrott än i en lägenhet i stan. Har man inte en eldstad inomhus kan man alltid gå ut på sin tomt och göra upp en eld om man bor i eget hus. Ofta har man en fast grillplats utomhus (i alla fall i norra Sverige 😊) vilket gör det lättare att laga mat.

Hur gör man i en lägenhet i stan utan balkong med matlagning när det blir strömavbrott? Den frågan och andra liknande frågor var något jag blev starkt medveten om när jag flyttade till en lägenhet.

När jag blev uppmärksam på hur utsatta och oförberedda på kriser de allra flesta människor är, blev jag mer och mer intresserad av hur man klarar kriser. Det första jag gjorde var att köpa en radio med inbyggd mobilladdare, USB-kontakt och ficklampa som drivs genom att man manuellt vevar den för att få ström. Sen köpte jag vanliga tändstickor och ett spritkök.

Trots att jag idag har 50 meter till närmaste livsmedelsbutik har jag fortsatt med att alltid ha ”krismat” hemma. Dvs konserver, pasta och andra stapelvaror. När jag bodde på landet i Norrbotten med långt till affären var det alltid en självklarhet att ha ett lager mat hemma. Man visste aldrig när t ex snöstormen slog till så att man blev insnöad, så det gällde att vara förberedd och rustad för alla eventualiteter.

Kriser händer inom alla områden; samhällsfunktioner, personliga, yrkesmässiga, politiska. Listan kan göras lång. En sak är helt säkert – att vara rustad och förberedd gör att du blir lugnare och kommer därmed klara de kriser som uppstår, på ett bättre sätt.

Min bakgrund

Utbildningsmässigt har jag en samhällsplanerarexamen från Göteborgs universitet. Jag har en lång erfarenhet av organisations-och ledarskapsfrågor såväl som chef och ledare samt som konsult inom området. Jag har varit verksam inom både offentlig och privat verksamhet och har även drivit egna företag.

Mer om min yrkesmässiga bakgrund och profil hittar du på www.linkedin.com/in/kerstin-hofgren

Kerstin Hofgren

Kontakt

Vill du komma i kontakt med mig?

Skicka ett mail till: kerstin@klarakriser.se