Överlevnadskurser: innehåll, kursanordnare och priser

Att ha grundläggande kunskaper om hur man överlever i naturen är en bra försäkring. Kunskap är makt, och det gäller särskilt i det här sammanhanget. Om du kan det grundläggande i hur du överlever i naturen ökar dina chanser att klara dig och du kan känna dig lugnare.

Överlevnadskurserna innehåller i regel:

 • Vilken utrustning behöver jag?
 • Vilken klädsel fungerar?
 • Hur gör jag upp en eld och håller den vid liv?
 • Vad kan jag elda med och hur hittar jag det?
 • Hantering av kniv
 • Hur lagar jag mat över öppen eld?
 • Hur hittar jag vatten och hur renar jag det?
 • Hur bygger jag en bivack?
 • Hur orienterar jag mig i olika terränger?
 • Hur reagerar kroppen?
 • Vad händer med psyket?
 • Nödsignaler
 • Vad kan jag äta av det som finns i naturen?

De flesta överlevnadskurserna har likartat innehåll. Det som skiljer är längden och därmed djupet på kunskaperna. Ju längre kurs – desto mer och djupgående kunskaper får du. Du kommer också att lära dig om hur människor reagerar i olika situationer.

Om du är en person som precis fått upp ögonen för att det är dags att börja förbereda dig för en kris så rekommenderar jag att du läser Lars Fält: ”Uteliv med Överlevnadsteknik”. Lars Fält är en nestor i detta sammanhang och efter att ha läst massor av böcker om överlevnadstekniker så är han den absolut bästa. Den här boken innehåller jättebra och tydliga illustrationer och den är skriven på ett utmärkt sätt som är lätt att ta till sig. Börja med att läsa den boken, sen kan du anmäla dig till en kurs för att träna på dina teoretiska kunskaper.

Lars Fält har skrivit massor med böcker inom området men böckerna kan vara svåra att få tag på.

Lars Fält hävdar att alla överlevnadsutbildningar ska innehålla:

 • Eld
 • Skydd
 • Nödsignaler
 • Vatten
 • Första hjälpen
 • Föda

Innan du anmäler dig till en kurs är det bra att kolla upp om dessa moment ingår.

Överlevna i grupp – gruppdynamik

Det blir också en utbildning i gruppdynamik eftersom kurserna sker i grupp. Så fort människor kommer samman i grupper händer det något med oss. En del av oss är vana vid att samarbeta medan andra är mer ensamvargar och kan ha svårt att anpassa oss till gruppen. 

Alla grupper är unika, alla grupper blir som en egen enhet. En enhet som ganska snabbt tenderar att agera enligt ett visst mönster.

Stärk dig själv som person – gå en överlevnadskurs

Att vara delaktig i en grupp kan vara en snabbkurs i självkännedom om du är uppmärksam på både dina egna reaktioner och på det som händer i gruppen. Om du deltar i en överlevnadskurs kan du räkna med både roliga stunder men också stunder av irritation där smockan hänger i luften.

Ta det på rätt sätt och du stärker dig själv som person som är svårt att göra på annat sätt. Du lär dig hur du reagerar vid stressituationer och vad som händer med dig när du ska agera tillsammans med andra under press.

Du blir aldrig fullärd i överlevnadskunskap

Överlevnadskunskap är något som du aldrig kan bli fullärd i. Det finns alltid mer att lära, mer att uppleva. Ju mer du vistas ute i naturen under primitiva och osäkra förhållanden, desto mer lär du dig.

Överlevnadskurser – anordnare och priser

I tabellen nedan listar jag olika överlevnadskurser och anordnare. Flera av dessa kursanordnare samarbetar med varandra genom att vissa av kurserna genomförs av en kursanordnare men marknadsförs på andra kursanordnares hemsidor.

Tabellen är tänkt som en översikt av olika kursanordnare. Den är troligtvis inte fullständig, men det är de anordnare jag har hittat när jag sökt på nätet.

Innehållet i kurserna är likartade, i alla fall om man läser kursbeskrivningarna. För mer detaljerat innehåll så har jag länkat till respektive anordnare.

Kursanordnare Kurser  Anm.
Svenska Överlevnadssällskapet https://www.overleva.nu/ Grundkurs – barmark 5 dgr
Grundkurs – vinter 7 dgr
1 dagars kurser:
Eldkurser
Första hjälpen i vildmark
Navigatörskurser – hur man förflyttar och orienterar sig.  
Medlemmar i hela Sverige. Priser: Grundkurs – barmark 4 200 sek
Grundkurs – vinter – 4 500 sek
All in Nature Sweden https://www.allinnature.se/ 1 dygn prova på skog
3 dygn överlevnadskurs – skog
Kustöverlevnad Första-hjälpen kurser; vardag och i vildmark Mer avancerade kurser för erfarna
Föreläsningar
Finns i Borås Priser: 1-dygn prova på skog – 1 650 sek.
3-dygn baskurs skog – 3 995 sek. Eldkurs 7 timmar – 695 sek
Nordic Bushcraft http://nordicbushcraft.com/ Kurser i traditionella vildmarkstekniker: Överlevnadskurser 3 dagar
1-dags kurs basic
Vinterkurser
Finns utanför Jönköping. Priser: 1-dags kurs – 599 sek, 3-dagars – 3 500 sek
Huttra – Survival Training https://www.huttra.se/   Kurser om att lära sig ta hand om sig själv i en akut överlevnadssituation Priser: 3-dagar ”Vägvisaren” – 1 995 sek
Sveriges Överlevnadscentrum http://www.sverigesoverlevnadscentrum.se/ 3-dagars överlevnadskurs Finns utanför Karlsborg
Pris: 3-dagars kurs 3 990 sek
Friluftsfrämjandet https://www.friluftsframjandet.se/ 2-dagar överlevnadskurs  Utanför Linköping Pris: 900 sek + medlemsavgift i Friluftsfrämjandet
Beredskap Sverige https://beredskapsverige.se/   Helgkurs i överlevnad Kvällskurs i överlevnad – inomhus Norr om Norrköping
Pris: Helgkurs – 2 995 sek
Kväll 3 timmar – 395 sek
Greatdays – Upplevelser i hela Sverige https://www.greatdays.se 2-dagars överlevnadskurs Finns i Stockholm
Pris: 3 495 sek
Naturliv
https://www.naturliv.org/
Årslång folkhögskolekurs i överlevnad & vildmarksliv.
Veckolånga överlevnadskurser  
Finns i Stenungsund   Inga prisuppgifter
Miljö- och klimatportalen https://miljoochklimatportalen.se/ 2-dagar överlevnadskurs Linköping
Pris: 2 990 sek
Folkuniversitetet https://www.folkuniversitetet.se/ 1-dygns prova-på kurs i överlevnad Borås
Pris: 1 650 sek
Civilförsvarsförbundet https://www.civil.se/ Har 1-2 timmars kurser i genomgång av krislåda i utemiljö Gratis
Överlevnadskurser
Överlevnadskurser

Överlevnadskurser – studieförbunden, hemvärnet, frivilligorganisationerna

Det finns andra aktörer som sysslar med liknande saker som överlevnadskurser. Inte direkta överlevnadskurser men kurser och aktiviteter där du lär dig värdefulla saker. Kunskaper och erfarenheter som absolut kommer att göra att du känner dig säkrare på att hantera olika situationer, både i skogen och övriga sammanhang. Allmän frilufts- och naturkunskap, växter i naturen, svampplockning etc.

 • Friluftsfrämjandet
 • Scouterna
 • Hemvärnet
 • Frivilligorganisationerna
 • Studieförbunden

Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet är ideell organisation som genom friluftsliv verkar för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen. De finns över hela landet och jobbar utifrån tanken och tron på att människan mår bra av att vistas i naturen. Det gör vi ju! Vi mår alla bra av att vara i naturen!

Friluftsfrämjandet har aktiviteter där man lär sig vara ute i naturen, lär sig om allemansrätten, lär sig hur man ska klara sig på fjället, skogen och vid havet.

Man har mycket verksamhet för barn – så att de ska lära sig om naturen och hur man beter sig där. Man har verksamhet från de allra minsta baren och uppåt. Mulleverksamheten finns fortfarande.  Sen driver även Friluftsfrämjandet egna förskolor under namnet ”Ur och skur” – förskoleverksamhet där det mesta av verksamheten försiggår utomhus. Också ett sätt att träna barnen till utomhusaktiviteter och stärka både kropp och psyke. Vid de här förskolorna sker i princip allt utomhus.

Jag känner flera barn som gått i Ur och Skur och jag kan säga att barnen stärktes snabbt både fysiskt och psykiskt när de gick från vanlig förskola till Ur och Skur.

Förskolor och skolor kan bedrivas enligt denna pedagogik. På Friluftsfrämjandets hemsida kan man läsa mer om vilka förskolor som finns och hur man går tillväga om man vill starta en förskola eller skola enligt deras pedagogik.

Läs mer: Friluftsfrämjande

Scouterna

Scouterna är väl den organisation som är mest förknippat med överlevnadskunskap. I scouterna får man lära sig både överlevnadskunskap och också att ta hand om andra. Scouterna har verksamhet från 8 år ålder och uppåt. Enligt scouterna själva är det aldrig försent att bli scout.

”Scouting, eller scoutrörelsen, är en världsomspännande ungdomsrörelse med uttalade mål att stödja ungdomars fysiska, mentala och andliga utveckling vilka kan ha konstruktiv betydelse för samhället, med ett starkt fokus på friluftsliv och överlevnadskunskaper.” Källa: Wikipedia

Scouterna har en egen metod som kallas scouting eller scoutmetoden. I korthet går det ut på följande:

 1. Vara en schyst kompis och medmänniska

Det är värderingar som är genomgående och alltid i fokus.

2. Patrullsystemet

Alla aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, att leda sig själv och andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att lära sig respektera sig själv och omgivningen.

3. Learning by Doing

Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör att scouterna hela tiden lär sig nya saker. Sen är det så att man lär sig bättre genom att göra själv.

4. Stödjande och lyssnande ledarskap

Barnen och ungdomarna lär sig att leda sig själva men har stöd av vuxna i processen.

Lokalt och globalt samhällsengagemang

5. Scouterna är engagerade i det som händer i samhället – både lokalt men även globalt.

6. Friluftsliv

Så mycket som möjligt av verksamheten sker utomhus. Genom att vara i naturen får man fantastiska upplevelser och också stora lärdomar. Både samarbetsförmåga och kunskap om natur och miljö är viktiga delar. 

7. Symboliskt ramverk

Att genom symboler, ceremonier och teman skapa gemenskap, sammanhang och tillhörighet. Att få andningshål för tid till reflektion, lugn och eftertanke.

Jag anser att alla barn borde gå med i scouterna. En skola för livet där man tränar sig på att leda sig själv, ta eget ansvar, lär sig värdefulla överlevnadskunskaper och sist men inte minst; att vara en god medmänniska.

Har du en scout med i sällskapet behöver du aldrig vara rådlös – så enkelt är det.

Läs mer om Scouterna

Hemvärnet

Hemvärnets officiella namn är: Hemvärnet nationella skyddsstyrkorna, som är en organisation inom Försvarsmakten som verkat i olika former sedan 1940. Hemvärnet utgör sedan 1 juli 2000 huvuddelen av Försvarsmaktens personal och alla som tjänstgör i Hemvärnet är frivilliga.

Man kan ansöka om att bli med i Hemvärnet. Du kan bli skyttesoldat om du har en militärtjänstgöring på minst 85 dagar i bagaget.

Har du ingen tidigare militär utbildning, kan du ansöka om att få genomgå grundläggande utbildning (GU) med inriktning mot Hemvärnet. Utbildningen är mellan 4 – 7 månader lång beroende på till vilken befattning man utbildas till.

I den grundläggande utbildningen ingår grundläggande militära kunskaper. Utbildningen som bl a sker i fält lär avslutas med en 8 dagars fältövning där du under 1 dygn är ensam.

Det är ju ingen renodlad överlevnadskurs men förutom militära stridskunskaper får du självklart på köpet överlevnadskunskaper som är oerhört värdefulla. Utbildningen är omfattande och krävande både fysiskt och psykiskt. 

Hemvärnet behöver också specialister av olika slag. För att bli specialist ska du först ha den grundläggande utbildningen; GU, och sedan kan du gå olika kurser inom ditt specialistområde.

Är du över 18 år finns även möjlighet att gå med i Hemvärnet som specialist. Du utbildas via en frivillig försvarsorganisation som Hemvärnet har avtal med. Men du måste först gå en grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F). Därefter fortsätter du din utbildning till en specialistbefattning.  

  GU-F är en intensivutbildning på 14 dagar, totalt ca 135 timmar. Utbildningen innehåller flera moment där överlevnad tränas. Innehållet i utbildningen är:

 • Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekoder samt soldatregler.
 • Om lojalitet, ansvarskänsla och kamratskap.
 • Att använda uniform och utrustning så att du klarar dig i alla väder.
 • Att sätta upp en förläggning, resa tält, laga mat och sköta din hygien.
 • Att skydda dig själv, dina kamrater och din förläggning.
 • Att använda ditt vapen, pistol eller automatkarbin.
 • Att ge första hjälpen och använda sjukvårdsmaterial.
 • Att släcka brand och skydda dig mot olika kemiska och nukleära stridsmedel.

De här utbildningar ger värdefull överlevnadskunskap. Genom att du lär känna dig själv, dina begränsningar, dina styrkor på såväl det fysiska som det mentala planet lär du dig massor och skaffar en beredskap.

Läs mer på Hemvärnet

Hemvärnets ungdomsverksamhet

Hemvärnet har en omfattande ungdomsverksamhet för unga mellan 15-20 år. Även här lär man sig både militära kunskaper, tränar sin fysik, sin mentala förmåga och får överlevnadskunskap. Krismedvetenhet och kristräning ingår också.  

Läs mer Hemvärnet – ungdom

Frivilligorganisationerna

Det finns både militära och civila utbildningar inom frivilligorganisationerna. Många av frivilligorganisationerna har omfattande ungdomsverksamhet med utbildningar i både specifika militära frågor men också allmän kriskunskap.

Vill man lära sig om krisberedskap, överlevnadskunskap i fält och andra specialistkunskaper så finns det hur mycket som helst. Förutom att du stärker dig själv, lär dig överleva så hjälper du även till att skydda andra människor och Sverige. Det blir helt enkelt en vinn-vinn situation enligt min mening.

Jag har i ett annat inlägg skrivit om de frivilliga försvarsorganisationerna och vilken verksamhet de har. Du kan läsa det här: Sverige frivilliga försvarsorganisationer

frivilligutbildning.se kan du läsa mer om utbildningar både inom det militära och det civila inom totalförsvaret.

Studieförbunden

De största studieförbunden; ABF, Medborgarskolan, Folkuniversitetet, Studieförbundet Vuxenskolan, Sensus, NBV och Studiefrämjandet har kurser i allt möjligt. Mycket av deras kursutbud är relaterad till överlevnad, som t ex att lära sig gamla tekniker inom mathållning, naturens växter som mat och medicin, svampkurser.

Om de inte har några kurser i det du är intresserad av så kan man kontakta studieförbundet och be att de anordnar kurs. Du kan också själv göra en studiecirkel i t ex överlevnadskunskap. Samla ihop några vänner och starta en studiecirkel via ditt studieförbund. Just studiecirkelverksamhet är ett mycket bra och definitivt prisvärt sätt att skaffa kunskap. Här är det bara fantasin som sätter gränserna.

Avslutande ord

Det finns massor med överlevnadskurs och andra liknande utbildningar. Många kostar självklart pengar men det finns gratis eller billiga alternativ för den som är intresserad och vill lära sig mer.