Strömavbrott – vad gör du?

Vad gör du vid strömavbrott? De första åtgärderna du ska göra vid strömavbrott är:

  • Kolla om andra hus och/eller lägenheter i ditt hus också har strömavbrott
  • Kolla säkringarna
  • Tappa upp vatten i dunkar eller flaskor
  • Stäng av tvätt- eller diskmaskiner om de är igång

Kolla om andra hus och/eller lägenheter i ditt hus också har strömavbrott

Om husen runt i kring dig är mörka så vet du att strömavbrottet beror på orsaker som inte härrör sig från ditt hus eller din lägenhet. Om det är kallt eller oväder så kan strömavbrottet bero på problem med elleveransen i ledningarna. Det kan vara nedfallande ledningar ute på linjen eller andra felorsaker.

Händer strömavbrottet under dagtid är det bästa att kolla runt med grannar eller närboende om de också har strömavbrott. Kvälls- och nattetid är det bara att titta ut och se om gatubelysningen lyser eller om det är ljust hos grannen (om du bor så att du ser dina grannar.)

I ett läge där det rör sig om strömavbrott som beror på ledningsfel är det inte mycket du kan göra annat än vänta. Är avbrottet längre en halvtimme – timme är det dags att börja säkra dig ifall det kommer att bli ett längre avbrott. Om det är kallt eller oväder så kan det ibland bli så att strömmen kommer och går. Vid ett sådant läge är det alltid bra att så fort som möjligt att gardera dig för att klara ett längre strömavbrott. 

Kolla säkringarna

Att kolla säkringarna är en självklar sak. Det är det första du ska göra om du ser att alla andra i ditt område har el, men inte du. Då är det något i din bostad som strömavbrottet beror på. Det kan vara att du har många apparater eller maskiner på, vilket orsaker en överbelastning så att säkringen löses ut. Det kan vara fel på någon apparat eller maskin som du använder, då löser också säkringen ut.

Det finns olika typer av säkringar. Inne i lägenheten har du ett proppskåp – elskåp. I de flesta moderna lägenheterna består säkringarna (propparna) av s k automatiska säkringar. De kallas ibland även för dvärgbrytare. Det är säkringar som faller ned när strömmen går. På sådana säkringsskåp – elskåp finns också en jordfelsbrytare monterad. Den löser ut vid antingen överbelastning eller om det är något fel på en ansluten maskin eller ett verktyg som är igång.

Huvudsäkring

Förutom det vanliga proppskåpet så finns även det huvudsäkringar till din lägenhet eller ditt hus. Bor du i villa så finns huvudsäkringarna oftast i ett skåp på fasaden. Mitt absoluta råd är att bekanta dig med de olika säkringarna och att du alltid ser till att du har huvudsäkringar med rätt ampere hemma. I regel är det porslinssäkringar 25 A som gäller, men kolla vad som gäller för dig.

Bor du i lägenhet finns huvudsäkringarna i regel utanför lägenheten. Antingen i källaren eller trapphuset. Bor du i hyresrätt kan du inte/behöver du inte bry dig mer om det. Det är fastighetsägaren eller fastighetsskötaren som hanterar eventuella problem som uppstår. Ditt ansvar gäller det säkringsskåp/proppskåp som du har inne i lägenheten.

Hyresrätt eller bostadsrätt – är det någon skillnad på vad du ska göra?

Vad du ska göra skiljer sig mellan om du bor i hyresrätt eller i bostadsrätt. Bor du i hyresrätt har du inte något ansvar för huvudsäkringarna. Bor du däremot i bostadsrätt så innebär det att du har ett större ansvar.

Boende i bostadsrätter har i regel ansvar för allt inom lägenheten. Alltså kyl, frys, eventuella disk- och tvättmaskiner. Ja, i princip allt inom dina fyra väggar. Där ingår också inkommande el. Föreningen ansvarar för elen till din lägenhet. Allt inne i lägenheten är ditt ansvar.  Dvs vid strömavbrott är det ditt ansvar att kolla att huvudsäkringen till din lägenhet fungerar. Vid strömavbrott måste du själv kolla om din huvudsäkring har löst ut eller ej. Om den har det så är det du som ska byta säkringen.

Huvudsäkringen till min bostadsrättslägenhet – var hittar jag den?

Huvudsäkringen finns i regel, om du bor i en bostadsrätt, någonstans utanför din lägenhet. Antingen i källaren eller i trapphuset. Det är viktigt att du tar reda på var din huvudsäkring finns. Har du inte någon koll, så ta reda på det. Det bästa är att vara rustad och förberedd innan något händer. Livet blir lättare då.

Jordfelsbrytaren

När jordfelsbrytaren är i nedfällt läge så fungerar inte elen. För att kolla om det är något fel börjar du med att trycka upp brytaren uppåt, alltså återställa jordfelsbrytaren i sitt ursprungliga läge. Om det inte går, utan den hela tiden faller ner så är det ett tecken på ett allvarligare fel. Om detta händer är det i regel är det någon maskin som är inkopplad och igång som det är fel på. Prova då med att stänga av maskinen eller verktyget och prova att peta upp jordfelsbrytaren igen. Om det funkar, ja då har du lokaliserat felkällan.

Så här kan du göra för att kolla om det är någon av dina maskiner eller verktyg som är orsaken till att jordfelsbrytaren eller säkringar löser ut:

  1. Skruva ut alla säkringar (ej huvudsäkringar) eller slå ifrån (tryck ner) alla automatsäkringarna/dvärgbrytarna.
  2. Sätt på jordfelsbrytaren och ifall den löser ut så är det något större fel. Ring en elfirma eller fastighetsskötaren. Då behövs ett proffs!
  3. Ifall inte jordfelsbrytaren löser ut så börja med att skruva i (gamla porslinssäkringar) eller trycka upp dvärgbrytare för dvärgbrytare. Bästa är om du väntar en stund mellan varje.
  4. Om jordfelsbrytaren löser ut igen, skruvar du ut eller slår ifrån den säkringen som resulterade i att jordfelsbrytaren löste ut.
  5. Dra ut alla anslutna apparater och lampor som hör till säkringen. Testa nu att slå på jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren slår ut igen så är felet någonstans i den fasta elanläggningen. Med andra ord är det dags att ringa en elektriker. 
  6. Om jordfelsbrytaren inte löser ut efter att du har skruvat ur propparna/slagit av dvärgbrytarna så finns felet i någon av de anslutna apparaterna. Prova med att ansluta en apparat/lampa i taget. Så länge inte jordfelsbrytaren slår på, är det inget fel på apparaterna/lamporna. Om jordfelsbrytaren slår ut igen, då är det den sist anslutna apparaten eller lampan som det är fel på.
Säkringsskåp
Säkringsskåp

Tappa upp vatten i dunkar eller flaskor

Om strömavbrottet varar mer än en halvtimme-timme är det bästa att börja tappa upp vatten i olika kärl. Personligen brukar jag redan efter en kort stund börja tappa upp lite vatten i olika byttor och kärl. I alla fall så att jag har 4–5 liter vatten. Om strömavbrottet varar längre än en timme fyller jag på större kärl. Det kan vara hinkar och dunkar som jag har inne i huset. Om du har badkar i din bostad kan du fylla upp det.

Hur länge vattnet fortsätter att komma i kranarna beror alldeles på flera olika omständigheter så det är därför du bör tappa upp vatten. Du kan aldrig veta när vattnet slutar komma!

Håll kyl och frysar stängda (i möjligaste mån)

Maten håller sig kall i kylskåpet i ett par timmar efter att strömmen har gått. I frysen håller sig maten fryst i minst ett dygn om du inte öppnar dörren i onödan. Har du en riktigt bra frys kan maten hålla upp till 2 dygn. Men öppna inte frysen i onödan.

Stäng av tvätt- eller diskmaskiner om de är igång

Stäng av alla maskiner och apparater som är igång när strömavbrottet hände. Anledningen till det är att när elen kommer igång igen kan det lätt bli överbelastning eftersom alla maskiner och apparater slås igång samtidigt. Glöm heller inte att slå av Tv:n och datorer som är igång.

Enkla saker du bör ha hemma för att ett strömavbrott ska bli mindre besvärligt

Ficklampa – gärna flera som du har utplacerade på strategiska ställen. Själv har jag en ficklampa bredvid sängen, en i hallen och en i badrummet. Viktigast är att du alltid vet var du har den eller dem. Bestäm en särskild plats för ficklampan så att du inte behöver famla runt i mörkret och leta när strömavbrottet kommer.

Ljus – både värmeljus och vanliga stearinljus. Värmeljus är lättare att hantera än vanliga ljus. Vanliga stearinljus kan vara lätta att välta omkull, därför är värmeljus bra.

Tändstickor – vanliga tändstickor är viktigt att ha hemma. En tändare kan lätt sluta fungera, antingen att den blir för gammal och ärgar ihop eller att gasen tar slut. Så vanliga hederliga tändstickor är att föredra. Även här gäller att tändstickorna ska ha sin givna plats i bostaden. Ingen vill börja söka desperat efter tändstickor i ett mörkt hus.

En vevradio med USB-uttag – En radio som du driver genom att veva den. Inga batterier behövs, bara enkel handkraft. Om vevradion har USB-uttag behöver du aldrig bli utan ström till din mobiltelefon. Det är bara att veva på, så kommer telefonen att funka.

Powerbank – ett portabelt batteri som du kan ladda din telefon, platta eller laptop med. Finns i en mängd olika varianter.

Batterier – Se till att ha lite olika typer av batterier hemma

Kom ihåg – ha en speciell plats i din bostad där du förvarar de här sakerna. Pränta in i familjemedlemmarna att grejer inte får lämna sin plats!