Sveriges frivilliga försvarsorganisationer – vad gör dom?

En stor och betydande del av civilförsvaret är alla de frivilligorganisationer som vi har i Sverige.  

Det finns 18 frivilligorganisationer som är godkända av Försvarsmakten som samarbetspartners. Totalt har dessa organisationer ca 350 000 medlemmar. Dessa försvarsorganisationer har en särskild ställning. Dels så får de bidrag från staten för sin verksamhet, men de har också avtal med Försvarsmakten att ställa upp och bidra med personal och göra insatser i händelse av kris eller krig.

De här försvarsorganisationerna bidrar inte bara vid krig utan är viktiga för samhället vid andra typer av kriser som kan inträffa. De har också till uppgift att hjälpa andra myndigheter om det skulle behövas. T ex vid stormar, oväder och terrorattacker som gör att samhället vänds upp och ner.

Alla enskilda medlemmar i de här organisationerna har inte ”skrivit på” för att gå in och göra insatser vid kris och krig, utan det kan man som medlem själv bestämma i de flesta fall. Men organisationen som helhet har avtal med Försvarsmakten att både utbilda personal och att också bistå med personal när det behövs.

I vissa av de här förbunden behöver du inte ha svenskt medborgarskap, utan det räcker att du är folkbokförd i landet. Något som jag personligen tycker känns aningen oroväckande.

I tabellen här nere ser du vilka organisationerna är. De som är fetmarkerade ingår i Hemvärnet, de med kursiv stil ingår inte i Hemvärnet.

Frivilliga flygkårenCivilförsvarsförbundetInsatsingenjörernas riksförbund
Flygvapenfrivilligas riksförbundFrivilliga automobilkårernas riksförbundFrivilliga motorcykelkårernas riksförbund
Frivilliga radioorganisationenFörsvarets personaltjänstförbundSjövärnskårernas riksförbund
Sveriges bilkårers riksförbundSvenska blå stjärnanSvenska brukshundsklubben
Svenska fallskärmsförbundetSvenska försvarsutbildnings-
förbundet
Svenska lottakåren
Svenska pistolskytteförbundet Svenska Röda Korset Svenska skyttesportförbundet

De 12 förbunden som ingår i Hemvärnet utbildar personal till Hemvärnets olika tjänster och det är också därifrån Hemvärnet rekryterar personer.

Många av förbunden har en omfattande ungdomsverksamhet och i flera förbund kan man gå med från 15-års ålder.

Vad är hemvärnet? Vad gör dom?

12 av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna ingår i Hemvärnet. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation. Alltså soldater i Hemvärnet ska kunna delta i väpnad strid i händelse av krig.

”Hemvärnet är en speciell gren av Försvarsmakten. Soldaterna är frivilliga och deras uppgifter sträcker sig över ett brett spektrum, från att stödja samhället vid kriser till väpnad strid i krig.”

Så här beskriver Hemvärnet sig själva:

”Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal.

Hemvärnsförbanden är ett krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell och territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.”

Hemvärnet är en stor del av Sveriges försvar och antalet personer som är med i Hemvärnet är ungefär hälften av hela försvaret. Totalt finns det ca 21 000 personer i Hemvärnet, i Försvarsmakten är det ca 24 000 som är anställda. Hemvärnet har förband och är organiserad på ungefär samma sätt som Försvarsmakten, dvs det vi i dagligt tal kallar militären. Varje hemvärnsförband har sin hemvist vid något av Försvarets ordinarie förband och ligger organisatoriskt under dessa.

”Att tjänstgöra i Hemvärnet innebär personlig utveckling, stort eget ansvar och en unik gemenskap. Alla som tjänstgör i Hemvärnet är frivilliga och har ett avtal med Försvarsmakten om att tjänstgöra ett visst antal dygn per år för utbildning och träning.”

Sveriges frivilliga försvarsorganisationer

Texterna är hämtade från respektive organisations hemsida

Frivilliga flygkåren

Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation med 2 500 medlemmar, varav över 800 piloter, fördelade över hela Sverige. Alla medlemmar har en sak gemensamt, engagemang och insikt i flygets möjligheter samt viljan att göra något konstruktivt av sina kunskaper. FFK är en del av Svensk krisberedskap och fungerar som en flygande resurs när samhället ställs inför prövningar.

Frivilliga Flygkårens medlemmar utför varje år uppdrag för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Länsstyrelser, Räddningstjänster och Försvarsmakten. Andra samarbetspartners och uppdragsgivare är Frivilligorganisationer, Naturvårdsverket, Kommuner, Polisen och Sjöräddningen.

När vi flyger uppdrag betalar beställaren endast flygplanskostnaden. Piloter och spanare arbetar ideellt vilket gör flygningen till ett mycket kostnadseffektivt komplement till samhällets övriga resurser. Frivilliga Flygkåren kan med eget bildöverföringssystem leverera lägesbilder/foton i nästan realtid. TBOS, Ta Bild Och Sänd.

Det finns en pilot i beredskap 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan som är redo att flyga ut på uppdrag.

Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället. Sedan starten är Civilförsvarsförbundet en civil del av den svenska krisberedskapen.

Civilförsvarsförbundet arbetar med opinionsbildning, information till allmänheten och annat påverkansarbete för ett säkrare samhälle till vardags och vid kris.  

De håller också målgruppsanpassade kurser i hur man själv förebygger, förbereder och hanterar utsatta lägen och kriser. De har kurser i första hjälpen, hjärt-lungräddning, krisstöd med mera.

Insatsingenjörernas riksförbund

Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR) är en frivillig försvarsorganisation som funnits i sin nuvarande form sedan 2008. De har ca 400 ingenjörer, arkitekter, konsulter, specialister och entreprenörer som är verksamma med byggnation och infrastruktur spridda över landet.​

IIR rekryterar och utbildar personal till både militär och civil befattningar inom totalförsvaret. IIR fungerar som kompetenspool dit civila och militära organisationer eller myndigheter kan vända sig för att få personal med efterfrågad kompetensprofil.

Flygvapenfrivilligas riksförbund

Flygvapenfrivilliga, FVRF, är en försvarsorganisation som erbjuder kvalificerad militär utbildning för kvinnor och män från 15 år och uppåt.  Du kan vara med i förbundet även om du inte gjort värnplikten.

All verksamhet inom Flygvapenfrivilliga syftar till att skapa resurser och stöd till Försvarsmaktens uppgifter Flygvapenfrivilliga är en väl anpassad frivilligorganisation med de unika specialkompetenser som krävs för att stödja Försvarsmakten, Flygstridskrafterna, Hemvärnet i nationella insatsförsvaret men också till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.

Beroende på din ålder och din civila och militära bakgrund har du flera olika möjligheter att utvecklas inom Flygvapenfrivilliga.

Du kan t.ex. omskola dig till en spännande kompetens inom flygvapnets- eller hemvärnets insatsorganisation, du kan kompletteringsutbilda dig för att öka dina befintliga militära kunskaper, gå ledarskapsutbildningar eller bli instruktör. Möjligheterna är många, valet är ditt och tillsammans hittar vi lösningar.

De skriver väldigt lockande om sin verksamhet och är tydliga med att de även riktar sig  till kvinnor:
Du som är kvinna är mycket välkommen i gänget! Hos oss får du kvalificerad utbildning t.ex. inom ledarskap med den senaste tekniken och modern materiel och vapen. Tag med en väninna och testa en kurs hos oss.”

Flygvapenfrivilliga är inte bara flygplan. Målet med vår verksamhet är att stödja flygstridskrafterna i det framtida insatsförsvaret. Verksamhetsområdet är dynamiskt och brett och du kan alltid hitta något som passar dig.

Oavsett om du föredrar att jobba med t.ex. flygplatsdrift eller ledarskap, eller om du gillar att delta i intensiva stridsövningar i fält är du alltid lika välkommen i gemenskapen i Flygvapenfrivilliga.

Frivilliga automobilkårernas riksförbund

FAK:s verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra och hantera tunga fordon hos män och kvinnor, motivera och förbereda förarna att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar när samhället så kräver, utbilda egna instruktörer för interna och externa utbildningsbehov.

FAK är en rikstäckande frivillig organisation med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation. De har ett brett kontaktnät och samverkar med andra organisationer, myndigheter och företag. 

I början av 1970-talet fick FAK sina nuvarande uppgifter – att vara en rikstäckande frivillig organisation med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation.  

Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund

FMCK är den enda av totalförsvarets avtalsorganisationer som utbildar motorcykelordonnanser för att bla bistå samhället vid oväntade påfrestningar. Det gemensamma för FMCKs medlemmar är naturligtvis motorintresset men också viljan att möta nya utmaningar, allt i samhällets intresse. Smidighet, snabbhet och förmågan att ta sig fram, oavsett väglag och terräng i alla väder, under alla årstider och vid alla tider på dygnet är en ordonnans vardag.

En av FMCKs huvuduppgifter är att rekrytera, utbilda och avtalsplacera motorcykelordonnanser i totalförsvarets organisation.

Vi finns i Hemvärnets förband, men är alltid tillgängliga när samhället i övrigt är i kris.

MC-ordonnansen kan:

 • Köra sin motorcykel, oavsett väglag och terräng i ALLA väder.
 • Orientera efter karta i såväl ljus som mörker och oberoende av årstider.
 • Transportera material som t.ex läkemedel, blod, verktyg och vapen.
 • Förmedla meddelanden, såväl skriftligt som muntligt.
 • Skjutsa personal på väg eller i lätt terräng, t.ex sjukvårdspersonal på väg till en olycksplats.
 • Utföra enklare rekognoscering av t.ex framkomlighet och bärighet hos vägar och broar.
 • Delta i eftersök och skallgång genom att snabbt avpatrullera stigar samt transportera material och personal. Mc-spår förstör inte möjligheten att efteråt söka med hundpatrull
 • MCK har ca 5100 medlemmar och av dessa har ca 1 300 tecknat avtal för tjänstgöring med försvaret.
 • FMCK är en fristående suverän organisation
 • FMCK är som organisation inte en del av försvaret
 • FMCK är en organisation, som har ett försvarsintresse och ett specialkunnande, vilket vi är villiga att ställa till totalförsvarets förfogande
 • FMCK får uppdrag att rekrytera och utbilda mc-ordonnanser för krigsplacering i förband/enheter inom totalförsvaret
 • FMCK skall också bedriva försvarsupplysning
 • För att lösa dessa uppdrag får FMCK ersättning från försvarsmakten.
 • FMCK skall kunna ställa medlemmar till samhällets förfogande vid katastrofer
 • FMCK bedriver också trafiksäkerhetsarbete
 • FMCK är medlemsorganisation i NTF

Frivilliga radioorganisationen

FRO är en frivillig försvarsorganisation för dig som är intresserad av radio- och datakommunikation.  

FRO har mångårig erfarenhet i att öva och utbilda för att kunna förstärka med sambandsresurser, där det behövs t ex vid större olyckor, skogsbränder, eftersök mm. FRO har egen materiel och utbildad personal, som är samövade.

Utan fungerande kommunikation är det svårt att leda en insats eller övning. I FRO finns kunskaper och resurser för att medverka till bra kommunikationer inom Försvarsmakten och inom samhällets krisberedskap.

Föreningsverksamheten är mycket livlig, oftast som regelbundna träffar med avancerad utbildning som ett viktigt inslag. De enskilda förbunden hjälper ofta idrottsklubbar och andra ideella organisationer med sambandsservice vid tävlingar och stora arrangemang. FRO har även bra och eftertraktad ungdomsutbildning, som utvecklar och förbereder ungdomarna för vuxenlivet.

Försvarets personaltjänstförbund

Att det behövs personer med kunskap om hur människor reagerar i krissituationer och hur man kan stödja människor i kris är en självklar sak i försvaret.

Försvarets personaltjänstförbund har i uppdrag att utbilda i krisstöd till olika befattningar inom Hemvärnet.

Målet med kurserna är att man skall få grundläggande kunskaper i, och förståelse för att kunna genomföra avlastande samtal och upptäcka signaler på krissituationer.

Förutom att utbilda personalbefäl och personalvårdsbefäl har förbundet uppdrag att utbilda fältpastorer.

Sjövärnskårernas riksförbund

En av Sjövärnskårens viktigaste uppgifter är att rekrytera och utbilda till befattningar inom Försvarsmaktens s.k. hemvärn med marina uppgifter. Utbildningarna och kommande övningar präglas av det marina livet, realism, meningsfullhet och kamratskap. Det ställs krav på prestation, men det är även gott om tid för att lära känna varandra och få nya kamrater.

För Sjövärnskårens del innebär detta att de rekryterar och utbildar till ett antal fristående båtplutoner från Norrlandskusten till Uddevalla på Västkusten. Vi rekryterar och utbildar även till vissa befattningar inom de tre båtkompanierna som finns inom hemvärnet (Stockholm, Karlskrona och Göteborg).

 Sveriges bilkårers riksförbund

Bilkåren rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar, dvs både frivilliga till Försvarsmakten och till den civila krisberedskapen. Våra medlemmars engagemang bidrar till viktiga samhällsfunktioner. Vi gör skillnad på riktigt när det verkligen behövs.

Svenska blå stjärnan

Välkommen till Svenska Blå Stjärnan, en mötesplats för djurintresserade i alla åldrar.

Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om lantbrukets djur vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren.

Runt om i landet finns 2 000 utbildade Stjärnor som kan rycka ut och vaccinera djur, tvätta oljeskadade fåglar samt ta prover på djur och beten. Våra medlemmar har hög kompetens och kan utföra provtagning, smittspårning, sanering, djurskötsel, ge stöd till drabbade djurägare och arbeta med oljesanering av vilt.

Uppdragen kommer från bland andra Jordbruksverket, länsstyrelser, kommuner och näringen. Förutom vårt viktiga samhällsuppdrag har vi en massa föreningsaktiviteter för alla djurintresserade.

Svenska Blå Stjärnan är en idéburen, ideell organisation som utbildar våra medlemmar för att de ska kunna hjälpa till vid större utbrott av djursmitta eller annat krisläge inom djurområdet i landet. Det är ett uppdrag som vi får från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Jordbruksverket och länsstyrelserna. Utbildningarna är kostnadsfria och du kan delta i uppdragsutbildningarna från och med det år du fyller 16 år.

Svenska brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben är en av Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer. Vi har i uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Hundar i människans tjänst

Vi ska bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället. Genom information och utvecklande samarbete med andra aktörer i frågor som rör hundens användning i människans tjänst ska vi ta samhällsansvar. Vi ska skapa förmåga och kompetens att utveckla och utbilda samhällsnyttiga hundar.

Svenska fallskärmsförbundet

FK är en av förbundets länkar till Försvarsmakten, där Svenska Fallskärmsförbundet ingår som en frivillig försvarsorganisation. FK utbildar och upprätthåller också förbundets uppvisningsgrupp som året runt står redo att visa upp vår sport vid diverse evenemang.

Svenska försvarsutbildningsförbundet

Vi utbildar för din och samhällets säkerhet. Vi utbildar bland annat inom kommunikation, hälsoskydd, farliga ämnen, sjukvård, matlagning och andra specialområden till myndigheter och Försvarsmakten för uppdrag i fred, kris och krig.

Vill du bli sjukvårdare, pionjär, CBRN-soldat som hanterar farliga ämnen, informationsbefäl eller fältkock i Hemvärnet så har vi utbildningar för dig. Vi vidareutbildar även tolkar och fältartister åt Försvarsmakten.

Vill du stödja myndigheter vid kriser har vi utbildningar för kommunikatörer, CBRN-personal som hanterar farliga ämnen, hälsoskyddspersonal och de som ska vara förstärkningsresurser vid kärntekniska olyckor. Det är både utbildningar inom krisberedskap och specialistutbildningar.

Vi ansvarar för att rekrytera, utbilda och skriva frivilligavtal för både Försvarsmakten och krisberedskap:

 • Specialister som sjukvårdare, pionjärer, CBRN-soldater som hanterar farliga ämnen, fältkock och informationsbefäl till Hemvärnet.
 • Avtal för krisberedskap för att öka uthållighet vid kriser inom exempelvis kommunikation, hälsoskydd, farliga ämnen eller kärntekniska olyckor.

Vi har en omfattande verksamhet inom både försvar och krisberedskap där utbildningarna i allt väsentligt genomförs av egna frivilligt engagerade ledare, instruktörer och funktionärer.

Svenska lottakåren

Vi är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.

Våra medlemmar, lottor, ges genom utbildning möjlighet att verka för ett säkrare och tryggare samhälle genom förebyggande arbete i fred och för att göra en insats i samhället under en kris eller i krig. Våra utbildade och övade lottor är frivilliga som bidrar till totalförsvarets beredskap.

 • Som lotta kan du oavsett ålder göra en insats. Och hos oss och våra lottakårer får du tillgång till ett av de starkaste kvinnliga nätverken som finns i Sverige.
 • Vi arbetar för att stärka kvinnor och bana väg för ett bredare engagemang inom ett område som av tradition har dominerats av män. Vi tror självklart att Sveriges säkerhet, såväl civil som militär, angår alla och vi erbjuder konkreta möjligheter för kvinnor att engagera sig och göra en insats i samhället.
 • Svenska Lottakåren utbildar kvinnor inom flera olika militära kompetenser med placering i Försvarsmakten. Du kan exempelvis hitta lottor som stabsassistenter, underrättelseassistenter och fältkockar. Svenska Lottakåren har även ett eget gediget instruktörsprogram.

Svenska Lottakåren är idag mer än bara nyanser av grönt. Samhällets civila krisberedskap är också en självklar arena för oss. Vi har länge haft omfattande utbildningar i krishantering, säkerhetspolitik och ledarskap. Och med de militära kompetenserna i ryggen är omställningen till fredstida kriser inte stor. Vi samarbetar till exempel med Jordbruksverket och Strålsäkerhetsmyndigheten. På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utbildar vi allmänheten i krisberedskap.

Svenska pistolskytteförbundet

Förbundet är sedan tillkomsten 1936 en frivillig försvarsorganisation och i de första stadgarna framgick tydligt uppgiften att ”…främja skjutskickligheten med pistol av arméns modell..”. Stadgarnas formulering har ändrats men Förbundet är alltjämt en frivillig försvarsorganisation med uppdrag från Förvarsmakten (FM).

År 2005 uppdrog FM åt Förbundet att utbilda instruktörer avsedda att stödja Utlandsstyrkan och andra delar av FM i deras pistolutbildning.
Förbundet har därför i enlighet med ovanstående uppdrag utbildat två omgångar med instruktörer (sammanlagt 21 stycken).

Svenska Röda Korset

Röda Korset är en del av Sveriges krisberedskap. Vårt uppdrag är att stödja och samverka med myndigheter och andra aktörer i krissituationer. Vi fyller gapet mellan den hjälp som samhället erbjuder och den hjälp en drabbad människa behöver.

Vi finns över hela världen för att hjälpa utsatta människor i kriser, krig och naturkatastrofer. Vi delar ut vatten och mat liksom erbjuder vård och värme. Röda Korset hjälper människor att bryta isolering och ger psykosocialt stöd. Vi återförenar splittrade familjer, stöttar människor på flykt och ser till att människors rättigheter i krig och fångenskap respekteras.

Exempel på kriser där vi har haft en viktig roll är stormen Alfrida i januari 2019, skogsbränderna sommaren 2018 och attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017. 

Svenska skyttesportförbundet

Svenska Skyttesportförbundet har i uppdrag att utbilda Skytteinstruktörer för Hemvärnet och Försvarsmakten.

Instruktörsutbildningen ger instruktörerna utbildning på AK4 och omsätter SvSF:s ordinarie skjututbildning ”att träffa där man siktar” till försvarsmaktens grundläggande skjututbildning.

Utbildningen syftar mot att skytten ska ha förmåga att göra egenkontroll och själv utveckla sitt skytte. Utbildningen är kvalitetssäkrad av Försvarsmakten och där Frivilliga Skytterörelsen – nu Svenska Skyttesportförbundet – har varit delaktig i framtagandet av nytt Skjutreglemente för Försvarsmakten.


SvSF har i dagsläget utbildat 15 stycken Riksinstruktörer som i sin tur har utbildat 34 stycken Skytteinstruktörer. Dessa instruktörer har använts av olika Utbildningsgrupper som stöd vid ordinarie skjututbildning. Ett fåtal instruktörer har varit försvarsmakten behjälpliga vid instruktörsutbildning avseende PSG 90 och AK5 C.

Frivilliga resursgruppen – FRG – vad är det?

Varje kommun kan, om de vill, bilda en frivillig resursgrupp – FRG – som ska hjälpa till när det händer någon kris i kommunen. Det kan vara omfattande olyckor, bränder, oväder etc. Alltså situationer där kommunens ordinarie verksamheter inte räcker till och man behöver förstärkning. Ungefär 200 av landets 290 kommuner har en FRG.

De som ingår i FRG kommer från de frivilliga försvarsorganisationerna och man kan också ansöka som enskild person att få gå med i gruppen. Man måste gå en grundutbildning för att få vara med. Det är Civilförsvarsförbundet som driver frågan om FRG i kommunerna. Det är också Civilförsvarsförbundet som håller i utbildningar för FRG.

Alla andra då? Kan vi bara chilla och ta det lugnt när krisen eller kriget kommer?

Nej, så är det inte. Vi har totalförsvarsplikt i detta land, detta beslutades gälla från 1995. Det innebär att alla, både män och kvinnor mellan 16 – 70 år är skyldiga att vara med och försvara landet.  Är man under 18 år är man inte skyldig att bära vapen och strida, men du är skyldig att göra andra uppgifter som du blir tilldelad.

Totalförsvarsplikten innebär att du, om du gjort värnplikten, antingen blir krigsplacerad i något förband eller att du blir civilpliktig. Det sista innebär att du är skyldig att arbeta med uppgifter som du blir tilldelad. Det kan vara på din ordinarie arbetsplats. Är du civilpliktig kan du inte sluta ditt jobb, utan du är tvungen att jobba.

Om regeringen beslutar om höjd beredskap ska man vara beredd att gå in och göra de uppgifter man blir tilldelad. Gäller för alla, med undantag om du har medicinska skäl för att slippa.

Gäller totalförsvarsplikten bara om man är svensk medborgare?

Nej, det gäller alla som är bosatta i Sverige. Detta är en intressant information. Även personer som inte är medborgare kan alltså bli uttagna till värnplikt i Sverige.

Jag undrar om de som är nyanlända till Sverige är medvetna om att de är ålagda att strida för Sverige i händelse av förhöjd beredskap eller krig.  Vad innebär det för stridande svenska medborgare att veta att det finns personer som inte är medborgare i landet men som man ändå ska strida tillsammans med för Sverige?

Trovärdighet och tillit är viktiga aspekter i alla mellanmänskliga relationer. I en kris- eller krigssituation är det ju än viktigare att veta vem man har vid sin sida. Hur har man resonerat i denna fråga?

Utdrag ur Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt

1 kap. Totalförsvarsplikten

1 § Totalförsvaret är en angelägenhet för hela befolkningen.

2 § Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller sjuttio år. Totalförsvarsplikten gäller också under motsvarande tid för var och en som utan att vara svensk medborgare är bosatt i Sverige. Lag (2010:447).

Avslutande reflektioner

De frivilliga försvarsorganisationer sysslar med oerhört intressanta och spännande saker. Hade jag varit yngre hade jag inte tvekat att gå in i någon organisation. Intressanta uppgifter, möjlighet att lära nytt, träffa nya vänner som har samma intressen. Ja, listan kan göras lång på fördelarna, som jag ser det i alla fall.

Det jag verkligen, verkligen ifrågasätter är detta att man inte behöver vara svensk medborgare för att göra värnplikten eller ha totalförsvarsplikt. Myndigheterna pratar allt mer om hot från främmande makt. Att då ha utländska medborgare i försvaret känns allt annat än logiskt och framför allt osäkert.

Kommer du verkligen att kunna lita på att dina medstridande kamrater också har Sveriges bästa för ögonen? Varje tänkande människa måste ju inse att den frågan är av yttersta vikt och värde. Trots detta är det en fråga som jag tror de allra flesta är helt ovetande om. Något som verkligen behöver upplysas om och debatteras enligt min mening.