Vad gör man vid en epidemi?

Epidemier är smittsamma sjukdomar som sprider sig snabbt och drabbar många människor. Många av de epidemier som härjat är olika typer av virus som överförts mellan djur till människor och sedan smittat mellan människor. Det första man gör är att försöka begränsa smittspridningen och det gör man genom att:

Undvika att röra sig ute där det är mycket folkstora grupper av människor, köpcentrum, festivaler, konserter etc.

Ha god handhygien – som är att tvätta händerna ofta, undvika att peta sig i ögon, näsa och mun eftersom smittan framförallt sprids genom dessa. Använd också handsprit efter handtvättning.

Det är också viktigt att torka händerna ordentligt efter tvättning eftersom vattnet från handtvätten kan innehålla smittan. Jag själv har alltid undrat över rådet att man ska torka sina händer ordentligt. Men nu vet jag varför! Virus lever där det är fuktigt, när det är torrt så blir det ingen smittspridning.

Hindra kontakten med smittade, vilket innebär att man placerar personer, områden eller städer i karantän så att de inte kommer i kontakt med andra människor.

Vad ska du göra för att skydda dig mot epidemier?

Tvätta händerna extremt ofta, torka dem ordentligt och använd handsprit

Håll dig borta från:

Närkontakt med människor som verkar vara förkylda

Torg eller marknader där både döda och levande djur säljs (jag tror inte vi har några sådana marknader i Sverige)

Opastöriserade mejeriprodukter

Otvättade frukter och grönsaker

Närkontakt med djur och boskap samt deras spillning

Vad är coronaviruset?

De första fallen kom i Kina, i staden Wuhan. De första 50 smittade hade besökt eller jobbat på en skaldjursmarknad. På denna marknad fanns det även andra djur. Man vet inte exakt varifrån viruset kom, utan detta är det gemensamma för de första smittade människorna.

Den här typen av virus uppkommer när djur, som i naturen, inte vistas i samma miljöer samlas på trånga ytor. När olika djurarter placeras tätt tillsammans, i t ex trånga burar (på marknader) då kan denna typ av virus uppkomma.

Coronaviruset är en luftvägsinfektion som ger samma symptom som vid förkylning eller lunginflammation, dvs feber, hosta och snuva. Symptomen liknar en vanlig influensa.

Hur lång är inkubationstiden?

Symptom kommer mellan 2–14 dagar, en ny studie visar att det tar i snitt 5,2 dagar för viruset innan det bryter ut.

Hur snabbt sprider sig smittan?

Antalet smittade fördubblas varje dygn, vilket är en smittspridning med enorm hastighet. Betänk om följande scenario på smittspridningen skulle bli verklighet: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3 200, 6 400, 12 800, 25 600, 51 200, 102 400, 204 800, 409 600 osv. Detta bara på 14 dagar! Så här fort kan det gå om man inte lyckas få stopp på spridningen.

Coronaviruset - smittspridningshastighet

Det förekommer olika uppfattningar om när coronaviruset smittar. Den första uppgiften som kom sa att viruset inte smittade under inkubationstiden. Några dagar senare kom uppgifterna att coronaviruset faktiskt smittar under inkubationstiden. I Sverige gick myndigheterna den 31 januari 2020 med att coronaviruset inte smittade under inkubationstiden, trots att forskningsvärlden har presenterat andra fakta.

Här gäller med andra ord att vara både uppmärksam, extra försiktigt och definitivt lita på ditt egna sunda förnuft!

Hur farligt är coronaviruset?

Enligt Folkhälsoinstitutet är det farligast för personer som redan har en annan sjukdom eller har ett nedsatt immunförsvar. För fullt friska personer är det inte speciellt farligt säger myndigheterna. Trots detta har unga, fullt friska personer i Kina dött av coronaviruset. Ingen kan säga varför detta har hänt. Här står myndigheterna svarslösa.

Vad gör myndigheterna?

I Kina var man snabb med att sätta staden Wuhan i karantän. Man stoppade transporter till och från staden, uppmanade människor att vara försiktiga. Många stora företag stängde också. Bl a IKEA stängde och man uppmanade sina anställda att stanna hemma. Många länder evakuerade också sina medborgare från staden.

Ett par dagar senare var flera städer satta i karantän.

Sverige var senfärdiga med det. En person som befann sig i Wuhan och var på väg hem till Sverige kontaktade myndigheterna för att kolla av hur han skulle hantera situationen. Han fick rådet att inte göra någonting.

”Flyg hem bara, du behöver inte göra någonting. Inte meddela någon hälsomyndighet” var rådet han fick.  

Några dagar senare fick vi första fallet av coronaviruset i Sverige. En kvinna som hemkommen från Wuhan på eget initiativ satte sig själv i karantän i sitt hem. Hon meddelade sen sjukvården. Det visade sig att hon var smittad med viruset och blev sen placerad i karantän på sjukhus.

Internationellt så agerar Världshälsoorganisationen WHO naturligtvis genom att de följer utvecklingen noga och ger olika rekommendationer till länder utifrån sina observationer.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har koll på utvecklingen av viruset, samverkar med sjukvården, de regionala smittskyddsenheterna samt samverkan med andra myndigheter bl. a Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Sverige har också ett nära samarbete med WHO och följer deras rekommendationer.

Än så länge är kunskapen om viruset inte så stor utan myndigheterna lär sig allt efter hand som tiden går.

Vad innebär det att städerna är satta i karantän?

Det betyder att inga transporter till eller från städerna är tillåtna. All kollektivtrafik ställs in; ingen tunnelbana eller bussar går. Man planerar också att desinficera större allmänna platser som köpcentra och dylikt. Större evenemang ställs också in.

Flera större företag och arbetsplatser har också stängt och uppmanar sin personal att stanna hemma.

Skillnaden mellan epidemi och pandemi

Vi har epidemier i princip varje år främst olika influensaepidemier. Ibland är det vinterkräksjuka som härjar, andra år vanliga ”flunsaepidemier” till att vissa år så kommer allvarligare typer av influensor, typ svininfluensa.

En pandemi blir det först när smittan sprider sig över hela världen. Kända pandemier är Digerdöden och Spanska sjukan som dödade många miljoner människor över hela världen.

Coronaviruset har vid skrivande stund inte utvecklats till en pandemi (januari 2020) men WHO har klassat det som ett internationellt hot mot människors hälsa.

Kända pandemier

De mest kända pandemierna är Digerdöden och Spanska sjukan.

Digerdöden

Digerdöden, eller pest, kom till Europa år 1347 och härjade i omgångar fram till 1700-talets början. Den drabbade Sverige över 20 gånger mellan 1350 och 1713” Källa: Historiska Museet

Spanska sjukan

”Spanska sjukan, också kallad spanskan, var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget. Dess ursprung är okänt. De flesta dödsoffer var unga vuxna, vilka i övrigt var friska; i normala influensaepidemier är det istället barn, gamla och personer med försvagat immunförsvar som drabbas hårdast. Pandemin varade mellan mars 1918 och juni 1920 och nådde såväl Arktis som avlägsna öar i Stilla havet. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog, vilket gör Spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda motsvarar 3-6 procent av världsbefolkningen, som då bestod av 1,6 miljarder människor.Uppskattningsvis infekterades 500 miljoner, vilket motsvarade ungefär en tredjedel av alla människor. Av dem som fick diagnosen dog minst 2,5 procent, vilket kan jämföras med mer normala influensaepidemier där högst 0,1 procent dör.” Källa: Wikipedia

Hur sprids coronaviruset?

Viruset sprids via närkontakter och luften mellan människor på samma sätt som vanliga förkylningar. Via luften sker spridningen genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta.

Kan paket och post från Kina innehålla smitta?

Nej, det är ingen risk att post eller paket sprider någon smitta säger Folkhälsoinstitutet.

Uppdatering 2020-02-25: Postnord stoppar paket från Kina. Folkhälsomyndigheten hävdar att smittan inte sprids via föremål.

Stoppar munskydd smittan?

Enligt Folkhälsoinstitutet så hjälper inte vanliga munskydd.

Din beredskap för epidemier?

Det viktigaste är att du är medveten om att en epidemi eller annan kris kan komma. Det är inte fråga OM krisen kommer, snarare NÄR. Det du kan göra för att skydda och förbereda dig är:

  • Håll en god handhygien
  • Hosta och nys i armvecket
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Ha ingen närkontakt med sjuka personer
  • Se till att du har ett bra hemmaapotek i din bostad
  • Håll dig uppdaterad om utvecklingen och läget. Här vill jag poängtera att det absolut inte räcker med kvällstidningarnas information. Det är inte heller säkert att lita på sjukvårdens information eftersom vi inte vet hur uppdaterade personalen är där.  Håll dig uppdaterad genom att besöka Folkhälsoorganisationens hemsida som trots allt får anses som den mest trovärdiga källan. Detta om jag även verkligen vill poängtera att till syvende och sist gäller:
  • Sunt förnuft och eget tänkande istället för att blint lita på det som skrivs och sägs i media.

Viktigt att du är förberedd för att kriser kommer

Det är ofta så att kriser slår till när man minst anar det. Precis när man tror att man kan andas ut, händer det något oförutsett. Dödliga och farliga virus som sprids över världen, strömavbrott som varar mer än något dygn, en terrorattack på allmän plats eller världsekonomin som plötsligt kraschar.

Det vi kan vara absolut säkra på är att epidemier kommer. Det bästa du kan göra för dig och din familj är att vara förberedd och rustad. Kunskap är ditt viktigaste skydd. #KlaraKriser på ett smidigt sätt genom att skaffa kunskap.

Se till att du har kunskap om det grundläggande. Ungefär som det jag skrev om i början på denna artikel om hur smittan sprids och vad du kan göra för att undvika att bli smittad. Att hålla dig uppdaterad om läget samt vilka källor du kan lita på är också grundläggande.

#coronaviruset #klarakriser